Основна мета методичної роботи:

  • надання дійової допомоги вихователям, вчителям у розвитку їх майстерності як комплексу професійних знань, навичок та умінь;
  • залучення педагогів до науково-дослідної роботи.

Завдання методичної роботи:

1. Активізувати роботу з формування патріотичного виховання дошкільників шляхом знайомства дітей з українським мистецтвом.

2.Удосконалити роботу з формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників у контексті вимог Базового компонента дошкільної освіти.

3. Продовжувати роботу з впровадження економічного виховання дошкільників засобами дидактичних ігор.

/Files/images/obrazovanie.jpg

Переваги методичної роботи безпосередньо у закладі дошкільної освіти

  • Має постійний, повсякденний характер.
  • Зв’язує зміст і характер методичної роботи з проблемами, ходом і результатом реального навчально-виховного процесу, змінами в якості знань, умінь і навичок дошкільників, у рівні їх вихованості і розвиненості.
  • Дає можливість організаторам глибоко, протягом тривалого часу вивчати діяльність та особистісні якості конкретних педагогів, виявляти недоліки й утруднення в їхній діяльності, а також прогресивні тенденції: передовий досвід, педагогічне новаторство, що робить ріст педагогічної майстерності вихователя більш керованим процесом.
  • Проходить у живому, конкретному педагогічному колективі, що розвиває його єдність і згуртованість , створює сприятливі умови для роботи.
  • Надає реальну змогу кожному педагогу брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, але і бути активним учасником у їх плануванні, розробці.
  • Безпосередньо зв’язана з навчально-виховною роботою, з конкретними дітьми, допомагає скоротити відстань між навчанням педагогів роботи по-новому та її результатами, позитивними зрушеннями в розвитку особистості дошкільника, дозволяє краще бачити й оцінювати ефективність перепідготовки кадрів.
  • /Files/images/animashki-knigi-89.gif
Кiлькiсть переглядiв: 667