Коли порушуються права дитини?
§ Коли немає безпеки для її життя та здоров'я.
§ Коли її потреби ігноруються.
§ Коли не задовольняються її основні потреби.
§ Коли щодо дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
§ Коли порушується недоторканність дитини.
§ Коли завдається шкода здоров'ю дитини.
§ Коли дитину ізолюють.
§ Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім'ї рішення.
§ Коли вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття.
§ Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
§ Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.
§ Коли навіюють страх за допомогою жестів, поглядів, погроз фізичного покарання.
§ Коли дитину залякують, використовуючи при цьому суспільні установи (міліцію, церкву, спецшколу, колонію, лікарню).
§ Коли порушують статеву недоторканість дитини.
§ Коли контролюють її доступ до спілкування з ровесниками, дорослими, родичами, одним із батьків, якщо на це нема рішення суду.
§ Коли використовують дитину, як засіб економічного торгу під час розлучень, поділу майна.
§ Коли дитині не надається право робити помилки.
Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими. Оскільки перші уроки стосунків із навколишнім світом дитина дістає в батьківському домі, через недостатність життєвого досвіду все, що вона тут спостерігає, сприймається нею як норма, як модель людських взаємин, еталон для власної поведінки. Батьки повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються. Тому перед педагогами дошкільних закладів постає завдання – зацікавити батьків перспективою подальшого розвитку дітей, зробити батьків своїми однодумцями. При цьому роботу з батьками потрібно спрямовувати на формування правового світогляду батьків та на активізацію їхньої уваги й підвищення інтересу до проблем захисту прав та гідності дітей. Родина і дитячий садок повинні гармонійно співдіяти на основі взаємної поваги і підтримки, дотримання прав та виконання обов’язків обох партнерів як однодумців.
Роз’яснюючи батькам важливість і норми морально-правового виховання дитини, потрібно постійно проводити просвітницьку роботу з батьками, яка включає:
v ознайомлення з положеннями Конвенції ООН про права дитини, із Законом України «Про охорону дитинства»;
v оформлення спеціальних стендів;
v організація виступів фахівців;
v відвідання дітей удома з метою вивчення соціально-педагогічних умов родинного виховання, ставлення батьків до своєї дитини, її емоційне самопочуття вдома;
v анкетування батьків; v залучення батьків до підготовки та проведення свят, розваг, виставок малюнків;
v організація зустрічей та бесід із батьками, чиї професії покликані захищати права та безпеку в суспільстві;
v проведення батьківських зборів, індивідуальних бесід на тему морально-правового виховання дітей та дотримання прав дитини в сім'ї. Робота з батьками охоплює коло питань з таких тем:
«Виховання дітей – спільна справа батьків і педагогів»,
«Роль сім’ї у розвитку особистості дитини»,
«Дотримання прав дитини. Обов’язки батьків. Конвенція ООН про права дитини»,
«Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї»,
«Типові помилки у сімейному вихованні»,
«Культура спілкування»,
«Наскільки самостійна ваша дитина»,
«Щаслива сім’я. Яка вона?».

Кiлькiсть переглядiв: 36