ЦЕ КОРИСНО ЗНАТИ!

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює завідувач ЗДО протягом календарного року на підставі:
1. Заяви від батьків або осіб, які їх замінюють, для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти, заяви про внесення до баз даних Департаменту освіти Харківської міської ради.
2. Копії свідоцтва про народження дитини.
3. Виписки із медичної карти, карти профілактичних щеплень (форма № 63).
4. Медичної довідки про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення з дитячої поліклініки, довідки дільничного лікаря.
5. Копії паспортів батьків або осіб, які їх замінюють.
Зарахування дитини до спеціальної групи для дітей з вадами мови здійснюється за наявності витягу з протоколу засідання Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації та направлення управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради.
Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Порядок оплати за харчування дитини:
- оплата вноситься в банк по квитанції до 15 числа за місяць наперед;
батьки пред'являють оплачену квитанцію вихователю;
у випадку відсутності дитини у закладі дошкільної освіти батьки повинні прийти за квитанцією і заплатити її, повідомивши про це вихователя.
- перерахування оплаченої квитанції з причин хвороби дитини здійснюється у наступному місяці;
- пільгова оплата за харчування надається після подачі завідувачу закладу дошкільної освіти відповідних документів. Перерахунок відбувається з моменту подачі документів.
Кiлькiсть переглядiв: 134